O nasDZIEWCZYNY ROCKUJĄ!

                                                 

GIRLS ROCK CAMP jest samodzielnie działającą organizacją, prowadzoną przez wolontariuszki i wolontariuszy feministycznych. Główną ideą jest wzmocnienie dziewcząt poprzez organizowanie warsztatów muzycznych przeznaczonych tylko dla nich. Celem naszego projektu jest organizacja letniego obozu muzycznego, na którym dziewczęta będą uczyły się gry na instrumentach, założą własne zespoły, poznają  sławne muzyczki oraz poszerzą własne spojrzenie na muzykę i kwestie związane z równością płci. Na zakończenie obozu dziewczęta wystąpią i zagrają razem na koncercie finałowym dla swoich przyjaciół i rodziny.

Łącznie przez ostatnie trzy lata w obozach muzycznych GIRLS ROCK CAMP! wzięło udział 400 dziewcząt i kobiet, które utworzyły 70 zespołów. Wszystkie uczestniczki wzmocniły takie cechy jak pewność siebie, inicjatywa i odwaga poprzez wspólną pracę i kreatywną aktywność. Celem naszej działalności jest zdobycie przez uczestniczki obozów wiedzy i umiejętności zawodowych, a także osiągnięcie przez nie poczucia sukcesu, dumy i zadowolenia. Jesteśmy na dobrej drodze! Naszym celem jest kontynuowanie programu równości płci w rekreacyjnej pracy na Islandii. 


 

Wolontariusze

Wolontariusze letnich obozów rockowych są podstawą naszej działalności. Wszystkie kobiety, osiemnaście lat i starsze są mile widziane i bardzo zachęcane do zostania wolontariuszkami w naszej grupie, która liczy już 40 kobiet. Większość z nich ma duże doświadczenie w muzyce oraz w pracy z młodzieżą, ale to nie jest konieczne, żeby zostać wolontariuszem. Najważniejsze aby mieć ogromne zainteresowanie tą pracą i świadomość bycia dobrym wzorem dla dziewcząt które szukają w nas odzwierciedlenia.

Głównymi zadaniami wolontariackimi jest nauka na instrumentach, zarządzanie zespołami, planowanie i realizacja warsztatów muzycznych,  nadzór nad posiłkami i inne.

Każdej wiosny oferujemy szereg szkoleń dla naszych wolontariuszy. Wolontariusze otrzymują wtedy wypłacaną prowizje na podróże.

Znajomość języka islandzkiego nie jest konieczna do pracy w obozach rockowych. 

Przyjdź i przyłącz się, czekamy na kontakt od ciebie!


Tak, chcę wziąć udział!

Girls Rock Camp Alliance 

Organizacja kampingów rockowych (Girls Rock Camp Alliance) jest międzynarodową wspólnotą składajacą sie z 70-ciu letnich obozów rockowych z różnych krajów świata: Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Islandii, Peru, Brazylii, Austrii, Niemiec, Japonii i innych krajów. DZIEWCZYNY ROCKUJĄ! mają swojego reprezentanta w zarzadzie międzynarodowym i w ciągu ostatnich czterech lat brały udział w corocznych konferencjach.

Na konferencjach spotyka się każdego roku ponad 150 dziewcząt (kobiet) z różnych obozów rockowych, na których wymieniają się swoimi pomysłami i doświadczeniami, wzmacniają więź i współpracę między swoimi grupami, uczą się o nowych podejściach do pracy oraz wspierają tworzenie nowych obozów rockowych na całym świecie.

 

DZIEWCZYNY ROCKUJĄ! są w ścisłej współpracy z Karioka Girls Rock Camp w Polsce. Wolontariusze działający w islandzkiej organizacji DZIEWCZYNY ROCKUJĄ! wyjeżdżali już wcześniej do Polski aby wziać udział w obozach rockowych a wolontariusze z Polski są teraz spodziewani na Islandii tego lata.

Zobacz więcej na temat działalności obozów rockowych w Polsce

Zobacz więcej na temat wspólnoty obozów rockowych

 


DOWOLNA PLATNOŚĆ ZA OBÓZ

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie dziewczęta na Islandii mogą wziać udział w naszym obozie letnim ze względu na trudności pieniężne, status społeczny czy tez z innych powodów. Dlatego tez jesteśmy bardzo dumni z naszego projektu DZIEWCZYNY ROCKUJĄ! a szczególnie z tego iż jesteśmy jedną z niewielu organizacji na Islandii, która nie odrzuca żadnego uczestnika z powodu braku funduszy. Oznacza to, że jest dowolna kwota wpisowego dla uczestniczek tego obozu i można samemu ustalić kwotę pienieżną. Ogólnie nie ma potrzeby koniecznej płatności. Taka struktura pozwoliła nam na spełnienie naszego projektu przez ostatnie trzy lata.

Z naszego doświadczenia wynika, że bezpłatne lub dotowane miejsca na nasze wyjazdy przechodzą do tych uczestniczek, które najbardziej ich potrzebują i są w nielicznej mniejszości wszystkich uczestników obozów rockowych.

CEL “DZIEWCZYNY ROCKUJĄ”!

Letnie obozy rockowe DZIEWCZYNY ROCKUJĄ! są otwarte wszystkim dziewczynom i trans-dzieciom (o innej świadomości ciała), niezależnie od ich pochodzenia, statusu finansowego, orientacji seksualnej, płci, religii, języka, niepełnosprawności lub innych zróżnicowań.